PRZEGLĄD: PONAD 80 TESTÓW.

A będzie jeszcze więcej. Masz specjalne życzenie?

Zestawienie testów do badania wzroku

Testy do badania wzroku zawarte w systemie PASKAL 3D są podzielone na dziewięć różnych kategorii. Każdy test ma jednoznaczną nazwę i poniżej zamieszczono jego skrócone objaśnienie.

Testy ostrości wzroku

Testy ostrości wzroku

Standardowa kontrola ostrosci wzroku

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Na jednej stronie odbywa sie test ostrosci wzroku, osi cylindra oraz dokladnej mocy cylindra za pomoca okraglych optotypów oraz test widzenia kontrastowego za pomoca tablicy Baylie-Lovie. Jesli pomimo zmniejszonego kontrastu lewy optotyp w tym samym wierszu zostaje rozpoznany, widzenie kontrastowe jest prawidl.

Test PASKAL

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Prawa polowa testu jest przeznaczona dla prawego oka, a lewa — dla lewego oka. W przypadku tylko lekkiej centralnej blokady fuzji ten test sluzy do nastepczego, dokladnego wyznaczenia wartosci sfery, osi i cylindra.

Test PASKAL 2 

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Prawa polowa testu jest przeznaczona dla prawego oka, a lewa — dla lewego oka. W przypadku tylko lekkiej centralnej blokady fuzji ten test sluzy do nastepczego, dokladnego wyznaczenia wartosci sfery, osi i cylindra.

Obuoczne dokladne wyznaczenie wady wzroku

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Na koncu procedury okreslania refrakcji sluzy do dokladnego wyznaczenia kombinacji sfero-cylindrycznej.

EyeChart

Stopniowane zestawy do badania ostrosci wzroku umozliwiaja okreslenie wszystkich wartosci visusu na jednej stronie.

Optotypy, format wierszowy 

Test do pomiaru szerokosci wergencji zgodnie z programem 21 OEP.

Prezentacja ciagu optotypów 

Przydatny szczególnie w przypadku osób slabowidzacych, w celu powiekszonej prezentacji optotypów.

Prezentacja pojedynczych optotypów 

W ramach tego testu mozna wyswietlic pojedyncze optotypy zgodnie z poziomem visusu. Jest to bardzo przydatne w przypadku osób o bardzo slabej sprawnosci wzroku.

Test do badania wzroku uczestników ruchu drogowego 

 

Pierscienie Landolta dla wartosci visusu 0.7.

EyeChart — zaburzenia widzenia 

Istnieje mozliwosc uwzglednienia wszystkich poziomów visusu na jednej stronie.

Testy mocy cylindra

Testy mocy cylindra

Jednooczny test figury gwiazdzistej, 360°

Ten test stosuje sie w ramach metody zamglenia lub jako test przesiewowy na astygmatyzm (resztkowy). Podzialka figury co 30° wskazuje os cylindra korekcyjnego.

Obuoczny test figury gwiazdzistej, podzial poziomy

Ta figura gwiazdzista sluzy do badania astygmatyzmu w warunkach widzenia obuocznego w celu okreslenia rotacji cykloforycznych. Odstepy miedzy liniami wynosza 15°.

Obuoczny test figury gwiazdzistej, podzial pionowy

Ta figura gwiazdzista sluzy do badania astygmatyzmu w warunkach widzenia obuocznego w celu optymalnego okreslenia mocy i osi cylindra. Odstepy miedzy liniami wynosza 30°.

Jednooczny test figury gwiazdzistej wg Zeissa, 180°

Jest to podstawowy test w ramach metody zamglenia; podane osie sa osiami cylindra korekcyjnego.

Tablica kontrolna astygmatyzmu

Chodzi tutaj o wstepny test do badania wzroku pod katem astygmatyzmu w czterech osiach.

Test kropek, ksztalt plastra miodu 

Ta figura sluzy do wyznaczenia osi i mocy astygmatyzmu.

Test kropek, ksztalt kolowy 

Ta figura sluzy do wyznaczenia osi i mocy astygmatyzmu.

Dokładne wyznaczenie wady wzroku

Dokładne wyznaczenie wady wzroku

Dwuwierszowy test porównawczy

Dwuwierszowy test porównawczy sluzy do okreslenia zgodnosci czarnego koloru w celu uzyskania balansu refrakcji.

Test Schendela

MTest Schendela sluzy do dokladnego wyznaczenia osi i mocy cylindra w warunkach widzenia obuocznego.

Trójwierszowy test porównawczy

Trójwierszowy test porównawczy sluzy do okreslenia zgodnosci czarnego koloru z wierszem srodkowym jako blokady fuzji w celu uzyskania balansu refrakcji.

Test linii skrzyzowanych

Test linii skrzyzowanych wykonuje sie jednoocznie. Sluzy on do dokladnego sferycznego wyznaczenia wady za pomoca stabilnego cylindra skrzyzowanego.

Test punktu swietlnego

Za pomoca testu punktu swietlnego mozna stwierdzic, czy u pacjenta wystepuje niedowidzenie zmierzchowe.

Testy czerwono-zielone

Testy czerwono-zielone

Test czerwono-zielony, trójwierszowy

Trójwierszowy test czerwono-zielony wykonuje sie jednoocznie. Sluzy on do dokladnego sferycznego wyznaczenia wady na poziomie ustawien za pomoca dowolnie wybranych wartosci visusu.

Test czerwono-zielony, okragly optotyp

Ten czerwono-zielony test wykonuje sie jednoocznie. Sluzy on do dokladnego sferycznego wyznaczenia wady na poziomie ustawien za pomoca dwóch wartosci visusu i okraglego optotypu.

Test Cowena

Test Cowena sluzy do dokladnego sferycznego wyznaczenia wady na poziomie ustawien z lekka blokada fuzji; podzial odbywa sie z góry na dól.

Test czerwono-zielony, klasyczny

Klasyczny test czerwono-zielony wykonuje sie jednoocznie. Sluzy do dokladnego sferycznego wyznaczenia wady za pomoca owalu.

Bichromatyczny test balansu

Bichromatyczny test balansu wykonuje sie obuocznie. Sluzy do dokladnego sferycznego wyznaczenia wady na poziomie ustawien z lekka blokada fuzji; podzial odbywa sie od pionu do poziomu.

Dokonywanie pomiarów i korekcji metodą Haase'go

Dokonywanie pomiarów i korekcji metodą Haase'go

Test krzyzowy

Test krzyzowy wykonuje sie obuocznie. Sluzy do wykrywania motorycznie w pelni kompensowanej dysparacji fiksacji lub FD 1.

Test klamrowy, pionowy

Pionowy test klamrowy sluzy do wykrywania sensorycznego udzialu forii pionowej i poza tym moze byc stosowany jako test na róznowzrocznosc.

Test klamrowy, poziomy 

Poziomy test klamrowy sluzy do wykrywania sensorycznego udzialu forii poziomej.

Stereotest trójkatny 

Stereotest trójkatny mozna wykonac w celu dokladnego wyznaczenia FD 2 w przypadku opóznienia w widzeniu stereoskopowym.

Stereotest trójkatny z paralaksa 10 mm 

Stereotest z paralaksa 10 mm dla waskich przestrzeni Panuma w celu dokladnego wyznaczenia FD 2 w przypadku opóznienia w widzeniu stereoskopowym. 

Test walencyjnosci wg Haase'go

Za pomoca testu walencyjnosci mozna zbadac izowalencyjnosc obydwu oczu w kierunku patrzenia. Stopnie poziomu chorobowego wynosza 20%, 60% i 100%.

Test D10 

Stereotest wg Stollenwerk'a z logarytmicznie stopniowana paralaksa od 5' do 4,8", z mozliwoscia losowego ustawienia, do okreslenia granicznego kata widzenia stereoskopowego.

Test stereopsji ze stopniowana paralaksa: 5' 4' 3' 

Ten test stereopsji sluzy do sprawdzenia jakosci zdolnosci rozrózniania glebi; 5' 4' 3'.

Test stereopsji ze stopniowana paralaksa: 2' 1' 0,5' 

Ten test stereopsji sluzy do sprawdzenia jakosci zdolnosci rozrózniania glebi; 2' 1' 0,5'.

Pieciowierszowy test stereopsji ze stopniowana paralaksa: 5' 4' 3' 2' 1' 

Ten test stereopsji sluzy do sprawdzenia jakosci zdolnosci rozrózniania glebi; 5' 4' 3' 2' 1'.

Test wskazówkowy, pionowy 

Pionowy test wskazówkowy sluzy do wykrywania sensorycznego udzialu forii pionowej.

Test wskazówkowy, poziomy 

Poziomy test wskazówkowy sluzy do wykrywania sensorycznego udzialu forii pionowej.

Podwójny test wskazówkowy 

Podwójny test wskazówkowy sluzy do rotacji lub znieksztalcenia anamorfotycznego.

Testy forii

Testy forii

Test krzyzowy, podzial w ksztalcie litery L

Test krzyzowy wykonuje sie obuocznie. Sluzy do wykrywania motorycznie w pelni kompensowanej dysparacji fiksacji lub FD 1.

Test krzyzowy PASKAL

Test krzyzowy, poziomo i pionowo podzielony z centralna blokada fuzji. W ramach tego testu w razie stwierdzenia fuzji motorycznej nastepuje wyzwolenie fuzji sensorycznej.

Test krzyzowy wg Grolmana

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Za pomoca blokady centralnej nastepuje ustalenie motorycznego udzialu, który wyzwala udzial sensoryczny.

Test Schobera, czarno-bialy

Za pomoca czarno-bialego testu Schobera mozna potwierdzic wystepowanie heteroforii.

Test Schobera, czerwono-zielony

Czerwono-zielony test Schobera sluzy jako test na obecnosc heteroforii. Podzial anaglifów jest otwarty, ale spolaryzowany.

Stereotesty

Stereotesty

Tlo 2D

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Tlo jest udostepnione najpierw jako 2D, a nastepnie 3D z wyjasnieniem. W przypadku ponizszych testów tlo nie powinno skupiac na sobie uwagi.

Tlo 3D

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Tlo jest udostepnione najpierw jako 2D, a nastepnie 3D z wyjasnieniem. W przypadku ponizszych testów tlo nie powinno skupiac na sobie uwagi.

Test balonowy

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Pomaga w ustaleniu korekcji pryzmatycznej.

Test stereopsji ze stopniowana paralaksa: 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0,5'

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Glebia widzenia stereoskopowego jest podawana tylko w jednym kierunku.

Test stereopsji ze stopniowana paralaksa: -7' 6' -5' 4' -3' 2' -1' 0,5'

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Glebia widzenia stereoskopowego jest podawana w dwóch kierunkach.

Test stereopsji ze stopniowana paralaksa: 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1'

Glebia widzenia stereoskopowego jest podawana tylko w jednym kierunku przy niskiej wartosci visusu.

Test stereopsji ze stopniowana paralaksa: -8' 7' -6' 5' -4' 3' -2' 1'

Glebia widzenia stereoskopowego jest podawana w dwóch kierunkach przy niskiej wartosci visusu.

Testy wrażliwości na kontrast

Testy wrażliwości na kontrast

Zmienny test wrazliwosci na kontrast wg Pelli-Robsona

Test wrazliwosci na kontrast wg Pelli-Robsona sluzy do kontroli prawidlowego widzenia kontrastowego przy uzyciu liter Sloan.

Testy przesiewowe

Testy przesiewowe

Test dominacji

Ten test jest elementem podstawowej procedury badania. Uzytkownik wlacza go bez objasnienia i zadaje pytanie o balon. Poprzez zmiane przyporzadkowania oczu nastepuje okreslenie oka dominujacego.

Test Ishihary 1 

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary  2

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary 3 

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary 4 

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary 5 

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary 6 

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary 7

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.

Test Ishihary 8

Kolorowe tablice Ishihary sluza do wykrywania wady wzroku w postrzeganiu kolorów czerwono-zielonych lub niebiesko-zóltych.