OJ. CO TERAZ?

Nie martw się. Przeczytaj i sprawdź. Chętnie pomożemy.

Wsparcie

W tej sekcji można znaleźć przydatne informacje pomagające w rozwiązaniu różnych problemów, które mogą wystąpić podczas eksploatacji systemu PASKAL 3D.

Telewizor 3D (LG 3D LF6509)

Telewizor 3D (LG 3D LF6509)

Podczas obsługi telewizora 3D mogą występować problemy z odpowiednim wyświetlaniem obrazów, jeśli nie wykonano prawidłowej konfiguracji ustawień obrazu lub jeśli z powodu dłuższego odłączenia od zasilania ustawienia zostały zresetowane.

Wówczas możliwe są następujące przypadki:

Niska jakość obrazu

Jakość obrazu w dużej mierze zależy od ustawień w telewizorze, ponieważ to urządzenie samodzielnie „koryguje” obraz, co może prowadzić np. do dużego braku ostrości.

1. przypadek: widoczny cień wokół optotypów

Możliwa przyczyna: nieprawidłowe ustawienia obrazu w telewizorze.

Rozwiązanie: Sprawdzić, czy ustawienia obrazu są zgodne z podręcznikiem instalacji, ew. sprawdzić w opcjach Ogólne > Start/Demonstracja w sklepie, czy telewizor został ustawiony na użytkowanie prywatne lub tryb demonstracyjny (tylko dla sprzedawców telewizorów) — tryb demonstracyjny automatycznie resetuje ustawienia.

2. przypadek: optotypy są nieostre

Możliwa przyczyna: nieprawidłowe ustawienia obrazu, kompresja urządzenia Apple TV.

Rozwiązanie: Sprawdzić ustawienia obrazu i ew. dostosować. Jednak optotypy nie są całkowicie ostre, jeśli użytkownik stoi bezpośrednio przed telewizorem — jest to normalne i zależy od kompresji realizowanej przez urządzenie Apple TV, nie wywierając negatywnego wpływu na refrakcję.

Przesunięcie na telewizorze

Prawidłowe ustawienia dla telewizora LG LF6509 można znaleźć w podręczniku instalacji.

1. przypadek: Obrazy 3D są przesunięte w pionie

Możliwe przyczyny: Ustawienie w urządzeniu Apple TV Dopasowanie do trybu AirPlay Overscan ma wartość "Wł."; ustawienia telewizora dotyczące przesunięcia obrazu zostały ręcznie zmienione.

Rozwiązanie: Sprawdzić ustawienia w urządzeniu Apple TV: Ustawienia > Audio i wideo > Dopasowanie do trybu AirPlay Overscan i ew. ustawienie wartości "Wył.". Jeśli problem nadal występuje, przywrócić w telewizorze ustawienia fabryczne i ponownie skonfigurować ustawienia obrazu.

Uwaga: W niektórych przypadkach aktualizacja urządzenia Apple TV może zresetować ustawienie.

2. przypadek: Obrazy 3D są przesunięte z boku (bardziej niż zwykle), brak wrażenia głębi 3D

Możliwa przyczyna: Ustawienie telewizora dotyczące przesunięcia obrazu zostało ręcznie zmienione.

Rozwiązanie: Przywrócić w telewizorze ustawienia fabryczne i ponownie skonfigurować ustawienia obrazu.

Apple TV

Apple TV

Apple TV w trybie serwisowym

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić błędy w oprogramowaniu urządzenia Apple TV.

1. przypadek: Na telewizorze pojawia się obraz z symbolem iTunes (nuta) i kablem

Przyczyna: Urządzenie Apple TV jest w trybie serwisowym i nie można nim sterować.

Rozwiązanie: Urządzenie Apple TV należy podłączyć za pomocą kabla USB z komputerem PC lub Mac z zainstalowaną aplikacją iTunes. Po uruchomieniu iTunes nastąpi automatyczne rozpoznanie trybu serwisowego w urządzeniu Apple TV i pojawi się pytanie o przywrócenie ustawień fabrycznych. Należy odpowiedzieć twierdząco; proces potrwa ok. jednej godziny. Następnie należy ponownie skonfigurować ustawienia w urządzeniu Apple TV (sieć, wyłączenie opcji AirPlay Overscan, a także wyłączenie stanu spoczynku i wygaszacza ekranu).

Apple iPad

Apple iPad

Przywracanie licencji

1. przypadek: Nowy iPad.

Rozwiązanie: Aby na nowo uzyskać licencję, należy ją najpierw przywrócić. W tym celu należy zwrócić się do firmy IPRO GmbH na hotline@ipro.de.

2. przypadek: Aplikacja została skasowana i zainstalowana na nowo, aktywacja nie udała się

Rozwiązanie: Przywrócenie licencji i ponowna aktywacja z użyciem istniejących danych logowania. W tym celu należy zwrócić się do firmy IPRO GmbH na hotline@ipro.de.

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Procedura aktywacji + połączenie z serwerem co 30 dni

Po uruchomieniu aplikacja PASKAL 3D łączy się każdorazowo z serwerem rejestracyjnym (w razie dostępu do Internetu) i wymaga kolejnego połączenia najpóźniej po upływie 30 dni.

1. przypadek: Nieudana aktywacja

Możliwe przyczyny: Komunikaty w aplikacji: Aktywacja nie powiodła się, logowanie nie powiodło się (błędne dane dostępowe), brak wolnej licencji lub brak połączenia z Internetem.

Rozwiązanie: Sprawdzić dane dostępowe, sprawdzić połączenie z Internetem.

2. przypadek: Aplikacja zablokowana, komunikat: Ważność licencji wygasła

Możliwe przyczyny: iPad jest używany w połączeniu z siecią WLAN bez dostępu do Internetu a system PASKAL 3D wymaga połączenia z serwerem rejestracyjnym co cztery tygodnie.

Rozwiązanie: Nawiązać połączenie z Internetem i uruchomić system PASKAL 3D; nastąpi automatyczne odblokowanie aplikacji.

Licencje

W przypadku firmy Apple każdą aplikację można standardowo stosować na kilku iPadach, gdy wykonano logowanie przy użyciu tego samego identyfikatora Apple ID. Dotyczy to także systemu PASKAL 3D, przy czym wersja dostępna w witrynie App Store zawiera ograniczoną liczbę testów do badania wzroku. Ta wersja służy do celów demonstracyjnych i kontroli sprzętu, a nie do badania refrakcji. Aby korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności, należy uzyskać licencję na testy do badania wzroku. Każdą licencję można używać wyłącznie na jednym iPadzie i z tego powodu konieczna jest także aktywacja aplikacji.

Aktualizacje

Aktualizacje są publikowane w nieregularnych odstępach czasu i najczęściej zawierają ulepszenia, usuwają błędy lub wdrażają życzenia użytkowników. W zależności od ustawień na iPadzie aktualizacje należy wykonywać ręcznie lub ich instalacja odbywa się automatycznie. Ustawienia fabryczne obejmują automatyczne pobieranie. Konfigurację można sprawdzić w opcjach Einstellungen (Ustawienia) → iTunes & App Store → Automatische Downloads (Automatyczne pobieranie) → Apps (Aplikacje).