PASKAL 3D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Montaż. Ustawienie. Konfiguracja.

Podręcznik instalacji

Sprzęt i akcesoria

Sprzęt i akcesoria

Telewizor LG LF6509 lub porównywalny pasywny telewizor 3D z polaryzacją kołową, wielkość zależna od odległości podczas badania refrakcji

Mocowanie ścienne BASE firmy Vogel's lub porównywalne, spełniające właściwe normy VESA, dopasowane do telewizora

Urządzenie Apple TV

Apple iPad w wersji 3 lub nowszej

Router sieci WLAN

Instalacja sprzętu — przegląd

Instalacja sprzętu — przegląd

Mocowanie telewizora, mocowania ściennego i zwierciadła (opcjonalne)

Mocowanie telewizora, mocowania ściennego i zwierciadła (opcjonalne)

Odczyt bezpośredni

Podczas odczytu bezpośredniego monitor 3D znajduje się naprzeciwko pacjenta, zamontowany do ściany na wysokości oczu. Odległość podczas badania refrakcji mierzy się od głowy pacjenta do monitora 3D. Jeśli monitor 3D został zamontowany na wysokości oczu (tak jak na ilustracji), nie jest konieczne jego pochylenie.

Odczyt zwierciadlany

Monitor 3D montuje się w niewielkiej odległości nad głową pacjenta, z niewielkim nachyleniem w dół; zwierciadło montuje się na wysokości oczu pacjenta. Stopień nachylenia zwierciadła należy ustalić w zależności od nachylenia monitora 3D, jednak jest on przeciwnie skierowany i powinien wynosić ok. połowę wartości kąta nachylenia monitora (np. monitor 3D = 10° w dół, zwierciadło = 5° do góry). System jest prawidłowo ustawiony, gdy patrząc z fotela pacjenta na monitor 3D przez zwierciadło można uzyskać niemal całkowite (100%) wygaszenie. Odległość podczas badania refrakcji mierzy się od głowy pacjenta do zwierciadła i od zwierciadła do monitora 3D. Tę odległość należy podać w ustawieniach aplikacji.

Wskazówka

Prawidłowe ustawienie monitora 3D i zwierciadła oraz możliwie dokładne określenie odległości podczas badania refrakcji mają zasadnicze znaczenie dla precyzyjnego pomiaru refrakcji.

Podłączanie urządzenia Apple TV

Podłączanie urządzenia Apple TV

Rozpakować urządzenie Apple TV, podłączyć kabel zasilania do tylnej strony i podłączyć do sieci elektrycznej. Dołączony kabel HDMI podłączyć do odpowiedniego gniazda na urządzeniu Apple TV.

Drugi koniec kabla HDMI podłączyć do telewizora. Odpowiednie złącza znajdują się z lewej strony (patrząc z przodu), z boku urządzenia. Wtyczkę można włożyć do gniazda HDMI1, HDMI2 lub HDMI3.

Jeśli na telewizorze nie wyświetli się automatycznie ekran startowy urządzenia Apple TV, należy ponownie skorzystać z pilota telewizora. Za pomocą przycisku "Input" można ręcznie wybrać złącze HDMI.

Gdy pojawi się ekran startowy Apple TV, należy wziąć do ręki pilota tego urządzenia do ręki, aby wykonać konfigurację ustawień.

W celu rejestracji urządzenia Apple TV w sieci zastosować następującą procedurę: Ogólne > Sieć > WLAN. Wówczas zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci. Wybrać odpowiednią sieć. Ewentualnie konieczne będzie hasło, które należy wprowadzić także za pośrednictwem pilota.

Po ustanowieniu połączenia z siecią, należy wybrać "OK". Jeśli nawiązanie połączenia nie jest możliwe, należy przeczytać opis zamieszony pod komunikatem błędu. Najczęściej chodzi o podanie nieprawidłowego hasła lub zbyt słabą jakość połączenia z siecią WLAN.

Następnie należy powrócić na stronę startową ustawień, naciskając dwukrotnie przycisk "MENU". W opcjach Ogólne > Przejdź w stan spoczynku po ustawić opcję "Nigdy", aby urządzenie Apple TV nie wyłączało się samoczynnie. Za pomocą przycisku "MENU" można powrócić na stronę startową ustawień.

Wybrać opcję Wygaszacz ekranu > Uruchom po i także tutaj wybrać ustawienie "Nigdy".

Aby prawidłowo wyświetlać aplikację PASKAL 3D na telewizorze, na koniec należy wybrać w ustawieniach Audio i wideo dla opcji "Dopasowanie do trybu AirPlay Overscan" wartość "Wył.". Uwaga: To ustawienie zostanie zresetowane w razie ewentualnej aktualizacji urządzenia Apple TV.

Konfiguracja iPada

Konfiguracja iPada

Wybrać na iPadzie aplikację "Ustawienia" i przejść do zakładki "WLAN". Tam uruchomić jedyny przycisk w celu włączenia obsługi sieci WLAN. Wybrać tę samą sieć WLAN, która została już zastosowana dla urządzenia Apple TV. Ewentualnie należy wprowadzić hasło. Gdy połączenie z siecią WLAN zostało pomyślnie ustanowione, można powrócić na ekran główny iPada.

Aby wyświetlić pasek szybkiego uruchamiania, przesunąć palcem od dolnej krawędzi ekranu do góry. Gdy prawidłowo wykonano konfigurację urządzenia Apple TV i iPada, pojawi się tam przycisk "AirPlay". Nacisnąć ten przycisk i wybrać opcję "Apple TV". Na koniec należy jeszcze uruchomić funkcję synchronizacji ekranu, aby rozpocząć transmisję obrazu na ekran telewizora.

Uwaga: To ustawienie będzie dezaktywowane po aktualizacji systemu iOS!

Pobierane aplikacji PASKAL 3D

Pobierane aplikacji PASKAL 3D

Aby pobrać aplikację PASKAL 3D, należy otworzyć na iPadzie witrynę App Store i w polu wyszukiwania (z prawej strony, na górze) wprowadzić "PASKAL 3D".

W celu nabycia aplikacji za 21,99 € należy wybrać ją i kupić za pomocą niebieskiego przycisku z prawej strony, obok ikony aplikacji. Cena zakupu zostanie potwierdzona w momencie uzyskiwania licencji na testy do badania wzroku. Po zakończeniu pobierania i instalacji, na ekranie głównym iPada pojawi się ikona aplikacji PASKAL 3D.

Uzyskanie licencji i aktywacja aplikacji

Uzyskanie licencji i aktywacja aplikacji

Zakupiona aplikacja zawiera pierwsze cztery testy do badania wzroku. Aby korzystać z wszystkich testów i funkcji w pełnym zakresie, należy zwrócić się do firmy IPRO GmbH w celu uzyskania niezbędnej licencji.

Aby aktywować testy, należy uruchomić aplikację i na stronie startowej wybrać opcję „Einstellungen” (Ustawienia). Następnie wybrać zakładkę „Registrierung” (Rejestracja).

Teraz potrzebne będą dane dostępowe IPRO, które należy wprowadzić w odpowiednich polach. Następnie wybrać przycisk „Anmelden” (Zarejestruj), aby przesłać swoje dane.

Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik otrzyma komunikat potwierdzający. Jeśli nie uzyskano licencji, pełna aktywacja nie jest możliwa. Wprowadzenie nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła spowoduje błąd. Należy wówczas ponownie wprowadzić właściwe dane.

Po pomyślnym wykonaniu aktywacji można korzystać z aplikacji w pełnym zakresie.

Konfiguracja aplikacji

Konfiguracja aplikacji

Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie optotypów, należy dopasować ustawienia aplikacji do parametrów pomieszczenia, w którym odbywa się badanie refrakcji. Można to wykonać za pomocą opcji Ustawienia.

W polu „Odległość” należy wprowadzić odległość między pacjentem a telewizorem. Jeśli bezpośrednia odległość jest krótsza niż cztery metry, niezbędne jest skorzystanie z odczytu zwierciadlanego.

Oprócz odległości należy wprowadzić wielkość przekątnej ekranu telewizora (w calach). Jeśli zastosowano zalecany przez firmę IPRO GmbH telewizor LG 32LF6509, wielkość będzie już wstępnie ustawiona.

Połączenie między urządzeniem Apple TV i iPadem

Połączenie między urządzeniem Apple TV i iPadem

Aby uniknąć konieczności nawiązywania nowego połączenia między urządzeniem Apple TV i iPadem podczas kolejnych badań refrakcji, przygotowano w tym celu odpowiednie ustawienie na iPadzie.

W tym celu należy wybrać w opcjach Einstellungen (Ustawienia) > Allgemein (Ogólne) > Automatische Sperre (Automatyczna blokada) wartość „Nie” (Nigdy), a następnie powrócić do aplikacji. Dzięki temu iPad nie przełączy się w stan gotowości (standby) i połączenie między iPadem i urządzeniem Apple TV będzie stałe.

Ustawienia 3D

Ustawienia 3D

Aby zmienić prezentację testów do badania wzroku na tryb 3D, należy wziąć do ręki pilota telewizora i nacisnąć przycisk "3D". Wówczas można będzie wybrać różny rodzaje trybu 3D. Należy wybrać trzeci wariant z lewej, aby uzyskać prawidłowy efekt 3D dla testów do badania wzroku.

Ustawienia obrazu w telewizorze LG 3D LF6509

Ustawienia obrazu w telewizorze LG 3D LF6509

Aby zagwarantować możliwie najlepszą prezentację aplikacji na telewizorze, należy aktywować niektóre ustawienia obrazu.

Za pomocą pilota telewizora należy przejść do menu "Settings" i wybrać opcje obrazu.

Dla opcji Tryb obrazu należy wybrać wartość "Standardowy". Następnie dla opcji proporcje ekranu w ustawieniach obrazu wybrać "Skanuj". Na koniec, dla opcji oszczędzanie energii należy wybrać wartość "Wył.".

Następnie należy wybrać opcję ustawienia trybu obrazu.

Wartość opcji Ostrość ustawić na 0.

Warto pamiętać, że w razie dłuższej przerwy w zasilaniu to ustawienie należy ponownie skonfigurować. Według informacji producenta, firmy LG, funkcja gotowości (standby) jest najlepsza dla zapewnienia długiego okresu eksploatacji telewizora.

Ewentualnie należy przyjąć odpowiednie ustawienia zarówno w trybie 2D, jak i trybie 3D w telewizorze.