DOBRE PYTANIE. DOBRA ODPOWIEDŹ.

Informacje o systemie PASKAL 3D.

PASKAL 3D

IPRO PASKAL 3D to system do podmiotowego badania refrakcji, umożliwiający sprawdzenie pełnego zakresu refrakcji jednoocznej w warunkach widzenia obuocznego. Podczas badania pełnego zakresu refrakcji pacjent widzi oddzielne obrazy dla lewego i prawego oka dzięki zastosowaniu polaryzacji kołowej. Podział odbywa się w foropterze i w oprawkach próbnych poprzez specjalne filtry. Do wyświetlania optotypów stosuje się monitor 3D, który rozdziela wiersze obrazów za pomocą polaryzacji kołowej.

Opis

Opis

System PASKAL 3D do podmiotowego badania refrakcji został wprowadzony na rynek przez firmę IPRO GmbH w 2014 roku. W porównaniu do dotychczasowej metody badania refrakcji różnica polega przede wszystkim na pomiarze obuocznym podczas pełnego procesu badania refrakcji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu filtrów polaryzacyjnych kołowych, które umieszcza się na okres całego badania  przed oczami pacjenta. Prezentacja optotypów odbywa się na monitorze 3D zamocowanym na ścianie w gabinecie, w którym wykonywane jest badanie refrakcji. Oprócz dostarczonej standardowej tablicy optotypów użytkownik może utworzyć własne tablice z ponad 80 załączonych testów do badania wzroku. Zostały one szczegółowo przedstawione w sekcji „Zestawienie testów do badania wzroku”.

Sprzęt

Sprzęt

Do badania refrakcji za pomocą systemu PASKAL 3D konieczny jest – oprócz oprogramowania – także odpowiedni sprzęt. Program został przygotowany w formie aplikacji na urządzenie Apple iPad, które jest niezbędne do eksploatacji systemu. Do transmisji obrazu na ekran monitora 3D służy urządzenie Apple TV. Do bezprzewodowego połączenia urządzenia Apple iPad z Apple TV niezbędny jest wydajny router do obsługi sieci WLAN. Dokładną specyfikację zamieszczono w sekcji Specyfikacja sprzętu.

Poniższa ilustracja przedstawia powiązania komponentów i określa połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

Rozwiązanie PASKAL 3D składa się z kilku komponentów, które w sumie tworzą system do badania refrakcji jednoocznej w warunkach widzenia obuocznego. Aby wykonać badanie refrakcji, muszą być spełnione poniższe warunki:

 • oprawki testowe lub foropter z filtrami polaryzacyjnymi kołowymi,

 • monitor 3D o przekątnej ekranu min. 32", z mocowaniem ściennym wyposażonym w przegub Cardana,

 • urządzenie Apple TV połączone z monitorem 3D,

 • urządzenie Apple iPad z zainstalowaną aplikacją PASKAL 3D,

 • wydajna sieć WLAN do transmisji obrazów z iPad'a do urządzenia Apple TV.

Podczas konfiguracji i łączenia poszczególnych komponentów doradca firmy IPRO chętnie udzieli niezbędnych wskazówek. Montaż sprzętu należy wykonać samodzielnie lub zlecić jego wykonanie specjalistom.

Funkcje systemu

Funkcje systemu

 • Możliwość badania refrakcji jednoocznej w warunkach widzenia obuocznego.

 • Pasywna technologia 3D dzięki zastosowaniu filtrów polaryzacyjnych kołowych, czyli pełne wygaszenie bez efektu smużenia.

 • Możliwość ustalenia oka dominującego jako badania przesiewowego przed każdym badaniem refrakcji.

 • Ponad 80 testów w dziesięciu różnych kategoriach.

 • Możliwość konfiguracji indywidualnych tablic okulistycznych.

 • Zdefiniowany testowy zestaw optotypów do wydajnego procesu badania refrakcji.

 • Przydatne informacje na temat każdego testu.

 • Zmiana przyporządkowania z prawej na lewą stronę.

 • Losowe rozmieszczenie optotypów.

 • Powiększenie/zmniejszenie optotypów.

 • Dokonywanie pomiarów i korekcji metodą Haase'go opcjonalnie bez tła, aby uniknąć dodatkowych bodźców.

 • Łatwy wybór różnych optotypów za pomocą przycisku.

 • Możliwość dostosowania ustawień do określonej odległości podczas badania refrakcji, łącznie z odczytem zwierciadlanym.