HET OVERZICHT: MEER DAN 80 OOGTESTEN.

En het worden er steeds meer. Heeft u een wens?

Testoverzicht

De in PASKAL 3D opgenomen oogtesten zijn onderverdeeld in toen verschillende categorieën. Elke test heeft een eenduidige aanduiding en wordt kort toegelicht.

Visustesten

Visustesten

Visustest standaard

Deze test is een element van de basissequentie. Aan een zijde worden visus, cilinderas en fijne cilindersterkte met ronde optotypes getest en het contrastzicht aan de hand van Baylie Lovie. Wordt het linker optotype ondanks het verminderde contrast in dezelfde regel herkend, dat voldoet het contrastzicht aan de gangbare niveaus.

PASKAL-test

Deze test is een element van de basissequentie. De rechter testhelft is voor het rechter oog en de linker voor het linker oog. Met een slechts zwakke centrale fusievergrendeling dient hij voor de afrondende fijne bepaling van sfeer, as en cilinder.

PASKAL-test 2

Deze test is een element van de basissequentie. De rechter testhelft is voor het rechter oog en de linker voor het linker oog. Met een slechts zwakke centrale fusievergrendeling dient hij voor de afrondende fijne bepaling van sfeer, as en cilinder.

Fijne binoculaire bepaling

Deze test is een element van de basissequentie en dient aan het einde van de refractie voor een verfijnde bepaling van de sfero-cilindrische combinatie.

EyeChart

De stapsgewijze visusreeks maakt een weergave van alle visusgroottes aan een zijde mogelijk.

Optotypes per regel

Test voor vergentiebreedtemeting volgens het 21 OEP-programma.

Aanbod van rijen optotypes

Voor bij personen met een slecht zicht is het noodzakelijk de optotypes vergroot weer te geven.

Aanbod van individuele optotypes

Optotypes per visustrede kunnen hier individueel worden gepresenteerd. Dit is juist bij personen met een slecht zicht zeer nuttig en effectief.

Oogtest voor het wegverkeer

 

Landolt-ringen in visusniveau 0.7

EyeChart visuele handicap

Het is mogelijk alle visusniveaus op één pagina weer te geven.

Cilinder-testen

Cilinder-testen

Monoculaire stralenkrans, 360°

Deze test wordt gebruikt in de cilindernevelmethode of als screeningtest voor (rest-) astigmatisme. De uurtijd maal 30° levert de as van de correctiecilinder op.

Binoculaire stralenkrans, horizontale scheiding

Met deze stralenkrans wordt onder binoculaire condities op astigmatisme gecontroleerd om cycloforie te bepalen. De afstanden tussen de strepen bedragen telkens 15°.

Binoculaire stralenkrans, verticale scheiding

Deze stralenkrans dient ter controle van het astigmatisme onder binoculaire condities voor een geoptimaliseerde bepaling van de cilindersterkte en -as. De afstanden tussen de strepen bedragen telkens 30°.

Monoculaire stralenkrans volgens Zeiss, 180°

Dit is de basistest van de cilindernevelmethode, de aangegeven assen zijn assen van de correctiecilinder.

Astigmatisme-testpaneel

Hierbij gaat het om een grove test om astigmatisme in vier asposities te bepalen.

Stippenschare, honingraatvormig

Deze astigmatismefiguur wordt voor de bepaling van astigmatisme in as en sterkte gebruikt. 

Stippenschare, cirkelvormig

Deze astigmatismefiguur wordt voor de bepaling van astigmatisme in as en sterkte gebruikt.

Fijne vergelijking

Fijne vergelijking

Tweeregelige vergelijkingstest

De tweeregelige vergelijkingstest dient ervoor om een gelijke zwartheidsgraad tot stand te brengen om de refractiebalans te bereiken.

Schendel-test

Met de Schendel-test laat zich de fijne bepaling van de cilinderas en -sterkte onder binoculaire condities uitvoeren.

Drieregelige vergelijkingstest

De drieregelige vergelijkingstest dient ervoor om een gelijke zwartheidsgraad tot stand te brengen met de middelste rij als fusievergrendeling om de refractiebalans te bereiken.

Kruispatroontest

De kruispatroontest wordt monoculair verricht en wordt gebruik voor de sferische fijne bepaling met de stabiele kruiscilinder.

Lichtstip

Met de lichtstip laat zich vaststellen of er sprake is van een nachtmyopie.

Rood-groen-testen

Rood-groen-testen

Rood-groen-test drieregelig

De drieregelige rood-groen-test wordt monoculair uitgevoerd en dient voor de sferische fijne bepaling op het instelniveau met vrij selecteerbare visustreden.

Rood-groen-test, rond optotype

Deze rood-groen-test wordt monoculair uitgevoerd en dient voor de fijne sferische bepaling op het instelniveau met twee visustreden en ronde optotypes.

Cowen-test

De Cowen-test wordt gebruikt voor de fijne sferische bepaling op het instelniveau met een zwakke fusievergrendeling, de scheiding vindt van boven naar beneden plaats.

Rood-groen-test, klassiek

De klassieke rood-groen-test wordt monoculair verricht en wordt gebruik voor de sferische fijne bepaling met een ovaal.

Bichroom-balans-test

De bichroom-balans-test wordt binoculair verricht en dient voor de fijne sferische bepaling op het instelniveau met zwakke fusievergrendeling, de scheiding vindt verticaal tot horizontaal plaats.

MKH

MKH

Kruistest

De kruistest wordt binoculair uitgevoerd en dient ervoor om een motorisch volledige gecompenseerde fixatiedisparatie of een FD1 te ontdekken.

Haakjestest, verticaal

De verticale hakentest dient ervoor om een sensorisch aandeel van een verticale forie bepalen en kan bovendien als test voor aniseiconie worden gebruikt.

Haakjestest, horizontaal

Der horizontale Hakentest dient zum Aufdecken eines sensorischen Anteils einer Horizontalphorie.

Stereodriehoekstest

Met de stereodriehoekstest kan een fijne bepaling van een FD 2 bij stereovertraging worden uitgevoerd.

Stereodriehoekstest 10

Stereotest met 10mm-parallaxe voor smalle panningzones voor fijne bepaling van een FD 2 bij stereovertraging.

Valentietest volgens Haase

Met de valentietest wordt getest op de isovalentie van beide ogen in het richtingszien. De tredes in de prevalentie bedragen 20%, 60% en 100%.

D10

Stereotest volgens Stollenwerk met logaritmische parallaxeniveaus van 5' - 4,8", randomiseerbaar, om de kritische hoek in stereo te bepalen.

Stereopsistest met parallaxe-treden 5' 4' 3'

Deze stereopsistest dient ter controle van de kwaliteit van het diepteonderscheidingsvermogen; 5' 4' 3'

Stereopsistest met parallaxe-treden 2' 1' 0,5

Deze stereopsistest dient ter controle van de kwaliteit van het diepteonderscheidingsvermogen; 2' 1' 0,5'

Stereopsistest vijfregelig met parallaxe-treden 5' 4' 3' 2' 1'

Deze stereopsistest dient ter controle van de kwaliteit van het diepteonderscheidingsvermogen; 5' 4' 3' 2' 1'

Wijzertest, verticaal

De horizontale wijzertest wordt gebruikt om een sensorisch aandeel van een horizontale forie te bepalen.

Wijzertest, horizontaal

De verticale wijzertest wordt gebruikt om een sensorisch aandeel van een verticale forie te bepalen.

Dubbele wijzertest

Met de dubbele wijzertest kan worden getest op cycloforie of anamorfotische vertekening.

Forie-testen

Forie-testen

Kruistest, scheiding L-vormig

De kruistest wordt binoculair uitgevoerd en dient ervoor om een motorisch volledige gecompenseerde fixatiedisparatie of een FD1 te ontdekken.

PASKAL kruistest

Kruistest, horizontaal en vertikaal gesplitst met centrale fusie. Deze test stelt bij het bepalen van motorische fusie, de sensorische fusie vrij.

Kruistest volgens Grolman

Deze test is een element van de basissequentie. Met centrale vergrendeling wordt het motorische aandeel gevonden dat een sensorisch aandeel inleidt.

Schober-test, zwart-wit

Met de zwart-wit Schober-test laat zich vaststellen of er sprake is van een heteroforie.

Schober-test, rood-groen

De Schober-rood/groen-test is een test op heteroforie. De anaglyfenscheiding is aanleunend, maar gepolariseerd.

Stereotesten

Stereotesten

2D-achtergrond

Deze test is een element van de basissequentie. De achtergrond wordt eerst in 2D en vervolgens in 3D aangeboden en toegelicht. Bij de volgende testen zou deze niet verder de aandacht moeten trekken.

3D-achtergrond

Deze test is een element van de basissequentie. De achtergrond wordt eerst in 2D en vervolgens in 3D aangeboden en toegelicht. Bij de volgende testen zou deze niet verder de aandacht moeten trekken.

Ballontest

Deze test is een element van de basissequentie. Hij fungeert als beslissingshulpmiddel voor een prismatische correctie.

Stereopsistest met parallaxe-treden 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0,5'

Deze test is een element van de basissequentie. De stereodiepte wordt slechts in een richting aangegeven.

Stereopsistest met parallaxe-treden -7' 6' -5' 4' -3' 2' -1' 0,5'

Deze test is een element van de basissequentie. De stereodiepte wordt in beide richtingen aangegeven.

Stereopsistest met parallaxe-treden 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1'

De stereodiepte wordt slechts in een richting aangegeven bij geringe visus.

Stereopsistest met parallaxe-treden -8' 7' -6' 5' -4' 3' -2' 1'

De stereodiepte wordt in beide richtingen aangegeven bij geringe visus.

Deze test is een element van de basissequentie. De achtergrond wordt eerst in 2D en vervolgens in 3D aangeboden en toegelicht. Bij de volgende testen zou deze niet verder de aandacht moeten trekken.

Contrast-testen

Contrast-testen

Variabele contrasttest volgens Pelli-Robson

De contrasttest met Sloan-lettters volgens Pelli-Robson wordt gebruikt ter controle van het contrastzicht op correct zicht.

Screeningtesten

Screeningtesten

Dominantietest

Deze test is een element van de basissequentie. Hij wordt zonder toelichting ingeschakeld en er wordt naar het object in de ballon gevraagd. Door wisseling van de oogtoewijzing wordt de dominantie gecontroleerd.

Ishihara-test 1

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 2

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 3

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 4

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 5

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 6

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 7

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.

Ishihara-test 8

De Ishihara-kleurschijven worden gebruikt om zwaktes in het rood-groen- of blauw-geel-zien te bepalen.