OH! WAT NU?

Niet schrikken. Hier nalezen. Wij helpen u graag.

Support

In dit gedeelte vindt u hulp voor diverse problemen die zich bij het gebruik en de bediening van PASKAL 3D kunnen voordoen.

3D-TV (LG 3D TV LF6509)

3D-TV (LG 3D TV LF6509)

Bij de bediening van de 3D-TV komen geregeld weergaveproblemen voor, omdat men de beeldscherminstellingen niet correct verricht heeft of de TV zich gereset heeft, nadat hij lange tijd van het stroomnet gescheiden is geweest. 

Daarbij kan het volgende zich voordoen: 

Gebrekkige beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit is sterk afhankelijk van de instellingen op het televisietoestel, omdat dit de beelden zelfstandig "corrigeert", wat bijvoorbeeld tot onscherpe beelden kan leiden. 

1. Probleem: Schaduwen rondom de optotypes zijn te zien 

Mogelijke oorzaken: beeldinstellingen van het televisietoestel zijn niet correct. 

Oplossing: beeldinstellingen volgens het Installatiehandboek controleren, evt. onder Algemeen → 'Start'/'Demo in bedrijf' controleren of de tv op privégebruik is ingesteld. De demo-modus is alleen voor tv-verkopers en dient om de instellingen automatisch te resetten. 

2. Probleem: Optotypes zijn niet scherp 

Mogelijke oorzaken: beeldinstellingen niet correct, comprimering van Apple TV Oplossing: beeldinstellingen controleren en evt. aanpassen. Optotypes zijn echter niet scherp wanneer u direct voor de tv staat; dit is normaal en ligt aan de comprimering door de Apple TV. Dit heeft geen negatief effect op de refractie. 

Compensatie op het televisietoestel

De juiste instellingen voor de LG LF6509 zijn te vinden in het Installatiehandboek. 

1. Probleem: 3D-beelden zijn in hoogte gecompenseerd 

Mogelijke oorzaken: instelling in Apple TV "Overscan aanpassen voor AirPlay" staat op "Aan"; tv-instellingen voor beeldcompensatie zijn handmatig aangepast. 

Oplossing: instelling van de Apple TV controleren (Instellingen > Audio en video > Overscan aanpassen voor AirPlay) en evt. instellen op "Uit" als het probleem zich blijft voordoen; tv-toestel resetten op fabrieksinstellingen en het toestel opnieuw instellen. 

Let op: in sommige gevallen wordt de instelling door updates van de Apple TV gereset. 

2. Probleem: 3D-beelden zijn in de breedte (meer dan normaal) gecompenseerd, er ontstaat geen 3D-effect 

Mogelijke oorzaken: De tv-instelling voor beeldcompensatie is handmatig gewijzigd. 

Oplossing: reset de tv op de fabrieksinstellingen en geeft de instellingen opnieuw op. 

Apple TV

Apple TV

Apple TV in de wachtmodus

In zeer zeldzame gevallen treedt een softwarefout in de Apple TV op. 

1 Probleem: op de tv verschijnt een beeld met het iTunes-symbool (een noot) en een kabel 

Oorzaak: Apple TV staat in de wachtmodus en kan niet meer worden bestuurd. 

Oplossing: Apple TV moet via USB worden aangesloten op een pc waarop iTunes is geïnstalleerd. Wanneer iTunes wordt gestart, wordt de Apple TV in de wachtmodus automatisch herkend en vraagt het programma of de fabrieksinstellingen moeten worden hersteld. Dit moet worden bevestigd. De procedure duurt ongeveer een seconde. Vervolgens moet de Apple TV weer correct worden ingesteld (netwerk, AirPlay Overscan op Uit, slaapmodus van beeldschermbeveiliging op Uit).

Apple iPad

Apple iPad

Teruggave van een licentie

1 Probleem: Nieuwe iPad 

Oplossing: om de licentie opnieuw te activeren, moet deze eerst worden teruggegeven. Neem contact op met IPRO GmbH op telefoonnummer +49 (0) 7152 9333-39. 

2 Probleem: de app is verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar de activering lukt niet 

Oplossing: geef de licentie terug en activeer de app opnieuw met de reeds beschikbare aanmeldingsgegevens. Neem contact op met IPRO GmbH op telefoonnummer +49 (0) 7152 9333-39.

Software

Software

Activeringsprocedure + verbinding met server om de 30 dagen

De PASKAL 3D zoekt bij iedere oproep verbinding met de registratieserver (als er een internetverbinding is) en wil hiermee minstens eenmaal per 30 dagen verbinding hebben. 

1 Probleem: Activering lukt niet 

Mogelijke oorzaken: meldingen in de app: Activering mislukt, aanmelding mislukt (fout in toegangsgegevens), activering mislukt, geen vrije licentie beschikbaar of ontbrekende internetverbinding 

Oplossing: controleer de toegangsgegevens en de internetverbinding. 

2 Probleem: App geblokkeerd, melding: licentie verlopen 

Mogelijke oorzaak: iPad wordt in een WLAN zonder internettoegang gebruikt, PASKAL 3D wil echter eenmaal per vier weken contact maken met de registratieserver. 

Oplossing: maak contact met het internet en open PASKAL 3D. De app wordt automatisch gedeblokkeerd. 

Licenties

Bij Apple kan iedere app standaard op meerdere iPads worden gebruikt wanneer deze met dezelfde Apple-ID zijn aangemeld. Dit geldt ook voor PASKAL 3D, waardoor de App Store-versie slechts weinig oogtesten bevat. Deze dienen als demonstratie en voor een hardwaretest, maar niet voor refractie. Als u het volledige pakket wilt gebruiken, moet u een licentie voor de oogtesten aanschaffen. Iedere licentie kan voor slechts één iPad worden gebruikt; daarom moet de app ook worden geactiveerd. 

Updates

Updates zijn er met onregelmatige tussenpozen en bevatten ze doorgaans verbeteringen, foutcorrecties of uitbreidingen met wensen van gebruikers. Afhankelijk van de instellingen van de iPad moeten updates met de hand worden uitgevoerd of worden deze automatisch geïnstalleerd. De updates worden met automatische downloads vanaf de fabriek geleverd. Deze zijn zichtbaar met Instellingen > iTunes & App Store > Automatische downloads > Apps.