GOEDE VRAAG. GOED ANTWOORD.

Alles weten over PASKAL 3D.

PASKAL 3D

IPRO PASKAL 3D belevenisrefractie is een refractiesysteem om de volledige monoculaire refractie onder binoculaire omstandigheden mogelijk te maken. De patiënt ziet tijdens de hele refractie via circulaire polarisatie gescheiden beelden voor het rechter en linker oog. De scheiding vindt in de phoropter plaats en via speciale filters in de meetbril. Voor de weergave van de optotypes wordt een 3D-monitor gebruikt die de beelden per regel via circulaire polarisatie scheidt.

Beschrijving

Beschrijving

Bij de PASKAL 3D belevenisrefractie gaat het om een refractiesysteem dat in het jaar 2014 door IPRO GmbH werd gepubliceerd. Het verschil met de bestaande refractie bestaat hoofdzakelijk uit de binoculaire meting tijdens het gehele refractieproces. Dit is mogelijk door circulair gepolariseerde filters die permanent voor de ogen van de proefpersoon geplaatst blijven. De weergave van de optotypes vindt op een 3D-monitor plaats die in de refractieruimte aan de wand wordt bevestigd. Naast de meegeleverde standaard testsequentie heeft de gebruiker de mogelijkheid om eigen sequenties samen te stellen uit de meer dan 80 onbegrepen zichttesten. Deze kunnen worden ingezien in het testoverzicht.

Hardware

Hardware

Om de refractie met PASKAL 3D uit te voeren, heeft men naast de softwareapplicatie ook nog enige hardware nodig. Het programma werd als app voor de Apple iPad ontwikkeld. Deze moet dus absoluut beschikbaar zijn. Om de overdracht naar het 3D-televisietoestel te kunnen realiseren, is daarom een settopbox met de naam Apple TV nodig. Om de Apple iPad met de Apple TV te kunnen verbinden, is een router met een krachtige WLAN nodig. De exacte vereisten zijn in de hardwarelijst te vinden.

De volgende afbeelding toont het samenspel van de componenten en de verbindingen tussen de individuele apparaten.

Vereisten

Vereisten

De softwareoplossing PASKAL 3D bestaat uit meerdere componenten die samen een systeem voor de monoculaire refractie onder binoculaire omstandigheden opleveren. Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn om de refractie te kunnen uitvoeren:

 • Een meetbril of phoropter met circulair polariserende filters

 • Een 3D-televisie met een beeldschermdiagonaal van minimaal 32" aan een cardanische wandhouder bevestigd

 • Met de 3D-televisie verbonden Apple TV

 • iPad met PASKAL 3D-app

 • High performance WLAN om de beelden van de iPad naar de Apple TV over te dragen

Bij de opstelling en het tot stand brengen van de aansluitingen en verbindingen tussen de individuele componenten is uw IPRO-adviseur graag van dienst. De montage van de hardware dient men echter zelf te verrichten of door vakkundig personeel te laten uitvoeren.

Features

Features

 • Maakt monoculaire refractie onder binoculaire stereoscopische omstandigheden mogelijk.

 • Passieve 3D-technologie door circulair polariserende filters, d.w.z. 100% uitwissing zonder fantoombeelden

 • Dominantietest als screeningtest mogelijk vóór elke refractie

 • Meer dan 80 testen in tien verschillende categorieën

 • Mogelijkheid om eigen individuele testsequenties aan te maken

 • Vooraf samengestelde testsequentie voor een efficiënt refractieproces

 • Informatie over elke test beschikbaar

 • Toewijzing van rechts naar links omwisselen

 • Randomisering van de optotypes

 • Vergroting/verkleining van de optotypes

 • MKH naar keuze zonder achtergrond om extra prikkels te vermijden

 • Eenvoudige selectie van de verschillende optotypes via een knop

 • Instellingmogelijkheden voor de betreffende refractieafstand incl. spiegelaflezing.