PŘEHLED: VÍCE NEŽ 80 TESTŮ.

Je jich stále více. Máte přání?

Přehled

Testy zraku, obsažené v systému PASKAL 3D, se dělí do devíti různých kategorií. Každý test má jednoznačné označení a je stručně vysvětlen.

Testy visu

Testy visu

Standardní vyšetření visu

Tento test je prvkem základní řady. Na jedné straně se testuje visus, cylindrická osa a jemná cylindrická síla na kulatých optotypech a kontrastní vidění podle Baylie Lovie. Pokud bude levý optotyp přes snížený kontrast rozpoznán ve stejném řádku, je kontrastní vidění správné.

Test PASKAL

Tento test je prvkem základní řady. Pravá polovina testu je pro pravé oko a levá pro levé oko. S pouze slabým fúzním blokováním slouží k následnému jemnému vyrovnání sféry, osy a cylindru.

Test PASKAL 2

Tento test je prvkem základní řady. Pravá polovina testu je pro pravé oko a levá pro levé oko. S pouze slabým fúzním blokováním slouží k následnému jemnému vyrovnání sféry, osy a cylindru.

Binokulární jemné vyrovnání

Tento test je prvkem základní řady a slouží na konci určování refrakce k jemnému vyrovnání sférocylindrické kombinace.

EyeChart

Odstupňovaná řada visu umožňuje zobrazení všech velikostí visu na jedné straně.

Optotypy, po řádcích

Test k měření šířky ohraničení podle programu 21 OEP.

Uvedení řádkových optotypů

Zvláště u slabozrakých osob je nutné zobrazovat optotypy zvětšené.

Uvedení jednotlivých optotypů

Optotypy na stupeň visu lze uvádět jednotlivě. Zejména u osob se slabým zrakem to je velmi užitečné a vhodné.

Test zraku pro silniční provoz

Landoltovy kruhy ve stupni visu 0.7

EyeChart pro zrakové postižení

Existuje možnost poskytnutí všech stupňů visu na jedné stránce. 

Cylindrické testy

Cylindrické testy

Monokulární aureola 360°

Tento test nalézá uplatnění v metodě cylindrického zamlžení nebo jako screeningový test na (zbytkový) astigmatismus. Čas násobený 30° dává osu korekčního cylindru.

Binokulární aureola, horizontální oddělení

Pomocí této aureoly se provádí vyšetření na astigmatismus za binokulárních podmínek pro stanovení kruhových zvlnění. Vzdálenosti mezi čárkami činí vždy 15°.

Binokulární aureola, vertikální oddělení

Tato aureola slouží k vyšetřování astigmatismu za binokulárních podmínek k optimálnímu stanovení cylindrické síly a osy. Vzdálenosti mezi čárami činí vždy 30°.

Monokulární aureola dle Zeisse, 180°

Jedná se o základní test cylindrického zamlžení, uvedené osy jsou osy korekčního cylindru.

Zkušební tabulka pro astigmatismus

V tomto případě se jedná o přibližný test k odhalení astigmatismu ve čtyřech délkách osy.

Řada bodů ve tvaru plástve

Tento astigmatický obrazec se používá k vyrovnání astigmatismu v ose a síle.

Řada bodů ve tvaru kruhu

Tento astigmatický obrazec se používá k vyrovnání astigmatismu v ose a síle.

Testy na červenou/zelenou

Testy na červenou/zelenou

Třířádkový test na červenou/zelenou

Třířádkový test na červenou/zelenou se provádí monokulárně a slouží ke sférickému jemnému vyrovnání na nastavenou rovinu s libovolně volitelnými stupni visu.

Test na červenou/zelenou, kulatý optotyp

Tento test na červenou/zelenou se provádí monokulárně a slouží k jemnému vyrovnání na rovinu nastavení se dvěma stupni visu a s kulatým optotypem.

Cowenův test

Cowenův test se používá ke sférickému jemnému vyrovnání na rovinu nastavení se slabým fúzním blokováním, oddělení se uskutečňuje z horního na spodní.

Červeno-zelený test, klasický

Klasický test na červenou/zelenou se provádí monokulárně a slouží ke sférickému jemnému vyrovnání s oválem.

Bichromatický balanční test

Bichromatický balanční test se provádí binokulárně a slouží ke sférickému jemnému vyrovnání na rovinu nastavení se slabým fúzním blokováním, oddělení se uskutečňuje z vertikálního na horizontální.

MKH

MKH

Křížový test

Křížový test se provádí binokulárně a slouží k odhalování motoricky plně kompenzované fixační disparace nebo FD 1.

Hákový test, vertikální

Vertikální hákový test slouží ke zjišťování senzorického podílu vertikální fórie a lze jej kromě toho použít jako test na anisekonii.

Hákový test, horizontální

Horizontální hákový test slouží ke zjišťování senzorického podílu horizontální fórie.

Stereoskopický trojúhelníkový test

Pomocí stereoskopického trojúhelníkového testu lze provést jemné vyrovnání FD 2 při stereoskopické prodlevě.

Stereoskopický trojúhelníkový test10

Stereoskopický test s 10mm paralaxou pro úzké Panumovy prostory k jemnému vyrovnání FD 2 při stereoskopické prodlevě. 

Valenční test dle Haaseho

Valenční test se provádí k zjišťování isovalence obou očí ve směrovém vidění. Odstupňování prevalence činí 20 %, 60 % a 100 %.

D10

Stereoskopický test dle Stollenwerka s logaritmicky odstupňovanou paralaxou 5' - 4,8", randomizovatelný, ke stanovení mezního stereoskopického úhlu. 

Test stereopse s odstupňovanou paralaxou: 5' 4' 3'

Tento test stereopse slouží k zjišťování kvality schopnosti rozlišování hloubky; 5' 4' 3'.

Test stereopse s odstupňovanou paralaxou: 2' 1' 0,5'

Tento test stereopse slouží k zjišťování kvality schopnosti rozlišování hloubky; 2' 1' 0,5'.

Pětiřádkový test stereopse s odstupňovanou paralaxou: 5' 4' 3' 2' 1'

Tento test stereopse slouží k zjišťování kvality schopnosti rozlišování hloubky; 5' 4' 3' 2' 1'.

Test ukazatele, vertikální

Vertikální test ukazatele se používá ke zjišťování senzorického podílu horizontální fórie.

Test ukazatele, horizontální

Horizontální test ukazatele se používá ke zjišťování senzorického podílu vertikální fórie.

Test dvojitého ukazatele

Pomocí testu dvojitého ukazatele lze zjišťovat anamorfotické zkreslení.

Testy na fórii

Testy na fórii

Křížový test, oddělení ve tvaru L

Křížový test se provádí binokulárně a slouží k odhalování motoricky plně kompenzované fixační disparace nebo FD 1.

Křížový test PASKAL

Křížový test, horizontální a vertikální oddělení se středovým fúzním blokováním. Tento test uvolňuje při vyhledávání motorické fúze senzorickou fúzi.

Křížový test podle Grolmana

Tento test je prvkem základní řady. Při centrálním blokování je zjišťován motorický podíl, který uvolňuje senzorický podíl.

Schoberův test, černá/bílá

Pomocí Schoberova testu černá/bílá lze určit výskyt heteroforie.

Schoberův test, červená/zelená

Schoberův test červená/zelená slouží k vyšetření na výskyt heteroforie. Vychází se z anaglyfického oddělení, avšak polarizovaného.

Stereoskopické testy

Stereoskopické testy

Pozadí 2D

Tento test je prvkem základní řady. Pozadí je nabízeno a vysvětleno nejprve ve 2D a pak ve 3D. Při následujících testech by na sebe nemělo poutat pozornost.

Pozadí 3D

Tento test je prvkem základní řady. Pozadí je nabízeno a vysvětleno nejprve ve 2D a pak ve 3D. Při následujících testech by na sebe nemělo poutat pozornost.

Balonový test

Tento test je prvkem základní řady. Poskytuje pomůcku pro rozhodování o prizmatické korekci.

Test stereopse s odstupňovanou paralaxou: 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 0,5'

Tento test je prvkem základní řady. Stereoskopická hloubka se uvádí pouze v jednom směru.

Test stereopse s odstupňovanou paralaxou: -7' 6' -5' 4' -3' 2' -1' 0,5'

Tento test je prvkem základní řady. Stereoskopická hloubka se uvádí v obou směrech při nízkém visu.

Test stereopse s odstupňovanou paralaxou: 8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1'

Stereoskopická hloubka se uvádí pouze v jednom směru při nízkém visu.

Test stereopse s odstupňovanou paralaxou: -8' 7' -6' 5' -4' 3' -2' 1'

Stereoskopická hloubka se uvádí v obou směrech při nízkém visu.

Jemné vyrovnání

Jemné vyrovnání

Dvouřádkový srovnávací test

Dvouřádkový srovnávací test slouží k vytvoření shody černé barvy k dosažení refrakční rovnováhy.

Schendelův test

Pomocí Schendelova testu lze provést jemné vyrovnání cylindrické osy a síly za binokulárních podmínek.

Třířádkový srovnávací test

Třířádkový srovnávací test slouží k vytvoření shody černé barvy se střední řadou jako fúzního blokování k dosažení refrakční rovnováhy.

Test křížového vzoru

Test křížového vzoru se provádí monokulárně a slouží ke sférickému jemnému vyrovnání se stabilním křížovým cylindrem.

Světelný bod

Pomocí světelného bodu lze určit výskyt šerosleposti.

Testy kontrastu

Testy kontrastu

Variabilní test kontrastu podle Pelli-Robsona

Test kontrastu podle Pelli-Robsona se používá ke zkoušení kontrastního vidění se Sloanovými písmeny na správné vidění.

Screeningové testy

Screeningové testy

Test dominance

Tento test je prvkem základní řady. Je zařazen bez vysvětlení a je položena otázka na objekt v balónu. Změnou přiřazení očí se kontroluje dominance.

Ishiharův test 1

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 2

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 3

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 4

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 5

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 6

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 7

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.

Ishiharův test 8

Ishiharovy barevné tabulky slouží k odhalení červeno-zelené, resp. modro-žluté slabozrakosti.