DOBRÁ OTÁZKA. SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ.

Veškeré vědomosti o PASKAL 3D.

PASKAL 3D

IPRO PASKAL 3D Erlebnisrefraktion je refrakční systém, který umožňuje úplnou monokulární refrakci za binokulárních podmínek. Pacient hledí po celou dobu refrakce přes cirkulární polarizací oddělené obrazy pro levé a pravé oko. Oddělení se uskutečňuje v refraktoru a v měřicích brýlích přes speciální filtry.  K zobrazení optotypů se používá monitor 3D, který obrazy cíleně oddělí prostřednictvím cirkulární polarizace.

Popis

Popis

PASKAL 3D Erlebnisrefraktion je refrakční systém, který představila společnost IPRO GmbH v roce 2014. Rozdíl od dosavadní refrakce spočívá hlavně v binokulárním měření v celém průběhu refrakce. To je umožněno cirkulárními polarizačními filtry, které trvale zůstávají před očima vyšetřované osoby. Zobrazení optotypů se uskutečňuje na monitoru 3D, který je upevněn na stěně v refrakční místnosti. Kromě dodané standardní testovací řady má uživatel možnost si sestavit vlastní řady z více než 80 obsažených testů zraku. Lze si je prohlédnout v přehledu testů.

Hardware

Hardware

K provedení refrakce s použitím systému PASKAL 3D je potřeba vedle vlastního softwarového řešení i určitý hardware. Program byl vyvinut jako aplikace pro Apple iPad, který musí být bezpodmínečně k dispozici. Aby bylo možné uskutečnit přenos na televizor 3D, je potřeba set-top-box s názvem Apple TV. K bezdrátovému propojení iPadu s Apple TV se používá router s výkonnou WLAN. Přesné požadavky opět naleznete v seznamu hardwaru.

Na následujícím obrázku je zachycena souhra komponent a jsou zde zobrazeny spoje mezi jednotlivými přístroji.

Předpoklady

Předpoklady

Softwarové řešení PASKAL 3D se skládá z více komponent, které společně tvoří systém k monokulární refrakci za binokulárních podmínek. Aby bylo možné provést refrakci, musí být k dispozici následující vybavení:

 • měřicí brýle nebo refraktor s cirkulárními polarizačními filtry

 • televizor 3D s úhlopříčkou obrazovky minimálně 32", uchycený na stěnu kardanovým nástěnným držákem

 • Apple TV propojený s televizorem 3D

 • iPAD s aplikací PASKAL 3D

 • výkonná síť WLAN k přenosu obrazů z iPadu na Apple TV

Při zřizování propojení mezi jednotlivými komponentami vám ochotně pomůže váš poradce IPRO. Montáž hardwaru však musíte provést sami nebo ji musí provést odborný personál.

Funkce

Funkce

 • Umožňuje monokulární refrakci za binokulárních stereoskopických podmínek

 • Pasivní technologie 3D díky cirkulárnímu polarizačnímu filtru, tzn. 100% potlačení bez duchů

 • Před každou refrakcí lze provést test dominance jako screeningový test

 • Více než 80 testů v 10 různých kategoriích

 • Lze sestavit vlastní individuální řady testů

 • Předem daná řada testů pro efektivní průběh refrakce

 • Ke každému testu jsou k dispozici informace

 • Změna přiřazení z pravého na levé oko

 • Randomizace optotypů

 • Zvětšení/zmenšení optotypů

 • MKH volitelně bez pozadí, aby se zabránilo dalším podnětům

 • Snadná volba různých optotypů jedním tlačítkem

 • Možnosti nastavení na libovolnou refrakční vzdálenost včetně odečtu zrcadlového obrazu