PASKAL 3D NÁVOD K POUŽITÍ

Montáž. Ustavení. Nastavení.

Instalační příručka

Hardware a příslušenství

Hardware a příslušenství

Televizor LG LF6509 nebo srovnatelný pasivní 3D TV s cirkulární polarizací, velikost závisí na refrakční vzdálenosti

Nástěnný držák Vogel's BASE nebo srovnatelný nástěnný držák s příslušnou normou VESA v závislosti na televizoru

Set top box Apple TV

Apple iPad od verze 3 nebo vyšší

Router WLAN

Instalace hardwaru – přehled

Instalace hardwaru – přehled

Montáž televizoru, nástěnného držáku a zrcadla (volitelně)

Montáž televizoru, nástěnného držáku a zrcadla (volitelně)

Přímý odečet

Při přímém odečtu se 3D monitor montuje na protilehlou stěnu proti klientovi do výšky očí. Refrakční vzdálenost se měří od hlavy klienta k 3D monitoru. Je-li 3D monitor, jako na našem obrázku, montován do výšky očí, není potřeba žádný náklon.

Odečet ze zrcadla

Monitor 3D se namontuje v malé vzdálenosti od hlavy klienta a nakloní se mírně dolů, zrcadlo se montuje do výšky očí klienta. Míra náklonu zrcadla se řídí podle náklonu 3D monitoru, je však protilehlá a měla by přibližně odpovídat polovině úhlu (např. 3D monitor nakloněn 10° dolů, zrcadlo nakloněno 5° nahoru). Systém byl správně nastaven, když na 3D monitoru při pozorování z refrakční židle přes zrcadlo činí zhášení téměř 100 %. Refrakční vzdálenost se měří od hlavy zákazníka k zrcadlu a od zrcadla k monitoru 3D. Tato vzdálenost by měla být v nastaveních aplikace rovněž uvedena.

Upozornění

Správné vzájemné nastavení 3D monitoru a zrcadla a pokud možno co nejpřesnější měření refrakční vzdálenosti je rozhodující pro přesnou refrakci.

Připojení Apple TV

Připojení Apple TV

Vybalte Apple TV, připojte napájecí kabel na zadní stranu a připojte jej do elektrické sítě. Dodaný kabel HDMI zastrčte do příslušné zástrčky na Apple TV.

Druhý konec kabelu HDMI připojte k televizoru. Přípoje k tomuto účelu jsou na levé straně televizoru (při pohledu zepředu). Zástrčku lze zastrčit do HDMI1, HDMI2 nebo HDMI3.

Pokud obraz z televizoru automaticky nepřeskočí na výchozí obrazovku Apple TV, vezměte si k ruce ještě jednou dálkový ovladač televizoru. Přes tlačítko "Input" můžete ručně zvolit přípoj HDMI.

Jakmile se objeví výchozí obrazovka Apple TV, vezměte si do ruky dálkový ovladač k provedení nastavení.

Při přihlašování Apple TV do sítě postupujte následovně: Všeobecně > Síť > WLAN. Zde se zobrazí dostupné sítě. Zvolte příslušnou síť. Případně je nutno zadat heslo, což se také provádí dálkovým ovladačem.

Jakmile je vytvořeno připojení k síti, zvolte "OK". Pokud se připojení neuskuteční, postupujte podle popisu pod chybovým hlášením. Většinou se jedná o nesprávně zadané heslo nebo slabé připojení WLAN.

Pak se vraťte na výchozí stránku nastavení a stiskněte dvakrát tlačítko „MENU“. Pod položkami Všeobecně > Klidový stav aktivujte volbu "Nikdy", aby se Apple TV samovolně nevypnul. Pomocí tlačítka "MENU" se opět vraťte na výchozí stránku nastavení.

Zde zvolte Šetřič obrazovky > Spustit a i zde nastavte volbu na "Nikdy".

Aby bylo možné správně stáhnout PASKAL 3D do televizoru, zvolte nakonec v nastaveních bod Audio & Video a nastavte volbu "Přizpůsobit pro AirPlay Overscan" na "Vyp". Pozor: Toto nastavení se může při aktualizaci Apple TV případně zrušit.

Nastavení Apple iPad

Nastavení Apple iPad

Zvolte na iPadu aplikaci "Nastavení" a přejděte na jezdec "WLAN". Zde zapněte WLAN jediným tlačítkem, které zde je. Nyní zvolte stejnou síť, kterou jste již používali pro Apple TV. Je možné, že budete muset zadat heslo. Jakmile se úspěšně vytvoří spojení na WLAN, vraťte se zpět na výchozí obrazovku iPadu.

Lištu k rychlému spuštění zobrazíte pohybem z horního okraje obrazovky ke spodnímu. Pokud byla nastavení Apple TV a iPadu provedena správně, zobrazí se zde tlačítko "AirPlay". Stiskněte je a zvolte "Apple TV". Nakonec je nutno ještě stisknout tlačítko synchronizace obrazovky pro spuštění přenosu obrazu na televizor.

Pozor: Toto nastavení je po aktualizaci iOS deaktivováno!

Stažení PASKAL 3D

Stažení PASKAL 3D

Pro stažení aplikace PASKAL 3D otevřete na Apple iPadu App Store a zadejte ve vyhledávacím poli vpravo nahoře "PASKAL 3D".

Pro získání aplikace za 21,99 euro na ni klepněte a kupte ji klepnutím na modré tlačítko vedle ikony aplikace. Kupní cena bude uhrazena při získání licence na testy zraku. Po ukončení stažení a instalace se zobrazí ikona PASKAL 3D na výchozí obrazovce iPadu.

Získání licence a uvolnění aplikace

Získání licence a uvolnění aplikace

V získané aplikaci jsou obsaženy první čtyři testy zraku. Aby bylo možné v plném rozsahu využívat všechny testy a funkce, obraťte se na IPRO GmbH a pořiďte si potřebnou licenci.

Pro uvolnění testů spustě aplikaci a na výchozí stránce zvolte možnost „Nastavení“. Tam klepněte na jezdec „Registrace“.

Nyní potřebujete přístupové údaje Dr. IPRO, které zadáte do příslušného pole. Pak odešlete své údaje klepnutím na tlačítko „Přihlásit“.

Po ukončení procesu registrace dostanete hlášení o úspěšném přihlášení. Pokud nebyla získána žádná licence, nelze uvolnění úspěšně uzavřít. Nesprávné zadání uživatelského jména nebo hesla vede rovněž k chybě, kterou lze odstranit novým zadáním.

Jakmile je uvolnění úspěšně uzavřeno, lze aplikaci využívat v plném rozsahu.

Nastavení aplikace

Nastavení aplikace

Pro zajištění správného zobrazení optotypů musí být aplikace přizpůsobena situaci v refrakční místnosti. Lze to uskutečnit pomocí nastavení.

Pod položkou „Vzdálenost“ se zadá vzdálenost mezi klientem a televizorem. Je-li přímá cesta kratší než čtyři metry, je potřebné odečítání ze zrcadla.

Kromě vzdálenosti je nutno zadat úhlopříčku obrazovky televizoru v palcích. Pokud se jedná o televizor LG 32LF6509, doporučený IPRO GmbH, je velikost již přednastavena.

Spojení mezi Apple TV a iPadem

Spojení mezi Apple TV a iPadem

Aby nebylo nutné znovu vytvořit spojení mezi Apple TV a iPadem při každé refrakci, existuje nastavení na iPadu.

Zde nastavte pod položkami Nastavení > Všeobecně > Automatické zablokování možnost „Nikdy“ a pak se vraťte na aplikaci. Pak není iPad poslán do režimu standby a spojení mezi iPadem a Apple TV zůstane trvale vytvořeno.

Nastavení 3D

Nastavení 3D

Pro změnu zobrazení testů zraku v 3D si vezměte do ruky dálkový ovladač televizoru a stiskněte tlačítko "3D". Tam pak můžete zvolit mezi různými typy 3D. Zvolte třetí variantu zleva pro dosažení správného 3D efektu pro testy zraku.

Nastavení obrazu LG 3D TV LF6509

Nastavení obrazu LG 3D TV LF6509

Pro zajištění nejlepšího možného zobrazení aplikace na televizoru je třeba provést některá nastavení obrazu.

Dálkovým ovladačem televizoru přejděte na"„Settings" a tam na volby obrazu.

Režim zobrazení musí být nastaven na "Standardní". V dalším kroku se zvolí formát v nastaveních obrazu na "Pouze skenoani". Nakonec nastavte volbu úspory energie na "Vypnuto".

Dále zvolte nastavení režimu obrazu.

A ostrost nastavte na 0.

Upozorňujeme Vás, že při delším odpojení od napájení by mohlo být nutno nastavení opakovat. Podle informací výrobce LG je funkce Standby nejlepší k dosažení dlouhé životnosti televizoru.

Popřípadě je nutno provést na televizoru nastavení v režimu 2D i v režimu 3D.