VY SE PTÁTE. MY ODPOVÍDÁME.

Ochotně a osobně.

Časté dotazy

Všeobecné informace

Všeobecné informace

Co se rozumí pod pojmem cirkulární polarizace?

Cirkulární polarizace je podrobně vysvětlena zde .

Kde si mohu zážitkovou refrakci PASKAL 3D prohlédnout před koupí?

PASKAL 3D bude představen na WVAO, IVBV a na dalších veletrzích. Kromě toho si lze sjednat prezentaci u IPRO v Leonbergu. Rovněž mohou program představit Dieter Kalder a Fritz Paßmann, pokud bude možné sjednat termíny.

V jaké vzdálenosti musí být 3D TV od pacienta?

Pro doporučený televizor (32") může refrakční vzdálenost činit 4 až 5,5 metru. Od 5,5 do 6,5 metru je potřebný 39" televizor a při vzdálenosti od 6,5 metru se doporučuje 42" TV.

Je možný odečet ze zrcadla, když je refrakční místnost kratší než 4 metry?

Zrcadlení nic nemění na efektu 3D, je však třeba dbát na velikost zrcadla, které musí mít velikost jako polovina šířky 3D TV, aby bylo možné vidět celý obraz.

Jaká krajina se zobrazuje na pozadí PASKAL 3D?

Na obrázku je horský hřeben Teton, který se nachází v národním parku Grand Teton na západě Wyomingu. Největší zobrazená hora se nazývá Mount Moran, její vrchol leží ve výšce 3842 m.

Hardware

Hardware

Jaké předpoklady musí splňovat 3D TV?

Cirkulární polarizace, úhlopříčka obrazovky 32" nebo větší a HDMI od 1.3b. Nejsou-li splněny tyto předpoklady, můžete přesto zkusit, zda to funguje. Mnohé přístroje splňují normy, i když to není přímo uvedeno.

Jaký je přesný název doporučeného televizoru?

V současné době provádíme testy na LG Smart TV 3D 32LF6509.

Jak se upevňuje 3D TV na zeď?

K upevnění je potřebný takzvaný držák VESA, umožňující náklon obrazovky ve všech směrech (kardanové upevnění). Tento držák je obsažen v nabídce obrazovky IPRO. Stěna musí být samozřejmě patřičně stabilní.

Do jaké výšky je nutno připevnit adaptér 3D TV VESA?

Nástěnný držák by měl být přibližně ve výšce očí vyšetřované osoby.

Je možné nechat na stěně stávající displej s optotypy?

Je možné používat dva systémy paralelně. Používá se k tomu však speciální nástěnný držák, aby bylo možné sklopit 3D televizor před displej s optotypy.

Jaké předpoklady musí splňovat stávající iPad?

Nejsou žádné zvláštní podmínky k tomu, aby bylo možné používat PASKAL 3D. Neměl by to však být iPad první nebo druhé generace.

Kde mohu získat nožky k uchycení iPadu?

Pro nožky k uchycení iPadu existují četné nabídky.

Je nutno na refraktor navíc nasadit polarizační filtr?

  • Mailshop: Refraktor Huvitz – změna osazení možná, refraktor AO – změna osazení možná.

  • Topcon: CV-5000XP, CV-5000PRO a CV-5000S již obsahují cirkulární polarizační filtr, u CV-5000 lze filtry dodatečně osadit. U starších modelů jako CV 3000 nelze změnu osazení provést.

  • Informace Kalder: Reichert-Schwind-Visusstar je typu AO a Mailshop provede změnu osazení.

  • Informace Bon: Nabídka pro DR 900 se zpracovává. Uvolnění se očekává ve střednědobém horizontu.

  • Nidek: Jsou nám známa řešení, kdy je čtvrtinová lambda fólie s držákem umístěna před otvory refraktoru. Rovněž řídicí program byl upraven. Není známo, kdo toto řešení uskutečnil.

Existují pro měřicí brýle i příslušné profilovací adaptéry?

Do měřicích brýlí IAMI se hodí normální nasazovací skla, Topcon / Essilor dodává pro vlastní měřicí brýle cirkulárně polarizovaná skla, Oculus má mezitím rovněž cirkulárně polarizovaná měřicí skla pro UB 4 a UB 5.

Lze upevnit Apple TV za 3D TV na stěnu nebo to ruší připojení WLAN?

Pro zajištění co nejlepšího příjmu doporučujeme montáž vedle 3D TV.

Existuje pro Apple TV také držák na stěnu?

Apple TV je malá krabička. Doporučujeme ji připevnit s použitím kabelu HDMI na obrazovku tak, aby byla zepředu vidět. Vlastní připevnění na zeď se nepředpokládá. Box „visí“ na kabelu.

Software

Software

Platí se při koupi softwarového řešení PASKAL 3D poplatky za údržbu?

Ne.

Kolik stojí budoucí aktualizace?

Do konce roku 2015 jsou aktualizace zahrnuty v ceně softwaru.

Je možné používat PASKAL 3D současně ve více refrakčních místnostech?

Ano, pro každý systém je však potřeba zvláštní licence.

Funguje PASKAL 3D také na iPad Mini?

Zážitková refrakce PASKAL 3D funguje i na iPadu Mini. Obsluha však není tak elegantní, protože jsou tlačítka menší.

Lze PASKAL 3D ovládat z více iPadů?

Aplikaci lze nainstalovat na více zařízení. Funkce se však omezuje na 4 první testy ze standardní řady testů. Zadáním výrobního čísla se uvolní úplné fungování. Každé výrobní číslo lze použít pouze pro jeden přístroj.

Je v PASKAL 3D také cyklický fúzní test?

Tento test PASKAL 3D nepoužívá, protože je obraz na pozadí zablokován paralaxou (příčnou disparací).